bezpečnost práce - požární ochrana - motorové vozíky

Kontakt

E-mail: movoz@seznam.cz
Mobil: +420 602 131 588

Kontakt - kancelář

Tel.: +420 465 613 036

Nám. generála Knopa 837,
564 01 Žamberk, IČ: 15593461, DIČ: CZ5507127032,
registrován u MÚ v Žamberku – ID RZP: 245626

MOVOZ - Müller Ľudovít

Bezpečnostní tabulky

Bezpečnostní tabulky

Bezpečnostní tabulky poskytují jednoznačnou informaci o bezpečnostním sdělení specifického významu ve spojení s bezpečnostní barvou, symbolem, značkou a nápisem (výstrahou, příkazem, upozorněním).

Pokud je třeba sdělit informaci různého významu (např. výstrahu i příkaz), zhotovují se pro tyto účely tzv. kombinované tabulky, na nichž je každá informace tlumočena odděleně.

Dovolujeme si Vám nabídnout široký sortiment zboží a materiálu pro označení Vašich pracovišť ke zvýšení bezpečnosti práce a požární ochrany na základě Nařízení vlády číslo 11/2002 Sb.

Nabízíme všeobecné bezpečnostní tabulky, tabulky pro elektrická zařízení, požární tabulky a množství tabulek do norem nezařazených. Pro vybavení pracovišť poskytujeme pravidla bezpečnosti práce pro obráběcí stroje na kovy, na dřevo, pro elektrická i plynová zařízení, pro svařování, použití ručních hasicích přistrojů apod. Velmi žádanými textovými tabulkami jsou i pokyny první pomoci při úrazech.

Bezpečnostní tabulky

Typy bezpečnostních tabulek:

  • Smaltové
  • Plastové
  • Samolepicí
  • Fotoluminescenční

Fólie, ze kterých jsou tabulky vyrobeny lze používat v prostředích, kde se teploty pohybují od -40°C do +100°C jednorázově i +120°C.

Pro označování nebezpečných míst k zakopnutí nebo upadnutí, k označování ostrých hran, obrysů vrat a dveří nabízíme žlutočerné samolepící pásky v šířkách 5, 6 a 12 cm.