bezpečnost práce - požární ochrana - motorové vozíky

Kontakt

E-mail: movoz@seznam.cz
Mobil: +420 602 131 588

Kontakt - kancelář

Tel.: +420 465 613 036

Nám. generála Knopa 837,
564 01 Žamberk, IČ: 15593461, DIČ: CZ5507127032,
registrován u MÚ v Žamberku – ID RZP: 245626

MOVOZ - Müller Ľudovít

BOZP - Dokumentace

BOZP - Dokumentace

Vyhledáváme rizika možného ohrožení zdraví a zpracováváme provozní předpisy v rozsahu požadavků platných právních a technických předpisů.

Provádíme aktualizaci již zpracovaných provozních předpisů v souladu s platnými předpisy:

  • Návody k používání strojů a zařízení v rozsahu požadavku Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
  • Traumatologický plán
  • Pracovní postupy pro práci s motorovou pilou
  • Provozní řády pro provozovaná zařízení, např.: nízkotlaké kotelny, dopravníky, lakovny, tlakové nádoby, velkokapacitní seníky, zásobníky sypkých hmot
  • Dopravní řád
  • Dopravně provozní řády pro provoz motorových vozíků
  • Místní řády skladů např.: manipulační sklady kulatiny, sklady hořlavých kapalin, sklady tiskopisů, sklad archivu, sklad technických plynů
  • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
  • Směrnice pro poskytování ochranných nápojů
  • Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení v souladu s ČSN ISO 12 480-1