bezpečnost práce - požární ochrana - motorové vozíky

Kontakt

E-mail: movoz@seznam.cz
Mobil: +420 602 131 588

Kontakt - kancelář

Tel.: +420 465 613 036

Nám. generála Knopa 837,
564 01 Žamberk, IČ: 15593461, DIČ: CZ5507127032,
registrován u MÚ v Žamberku – ID RZP: 245626

MOVOZ - Müller Ľudovít

Motorové vozíky

Motorové vozíky

Poskytujeme:

  • Poradenství při nákupu vozíků
  • Pomoc při zpracování a vyhledávání rizik při provozu manipulačních vozíků
  • Pomoc při práci s manipulačními vozíky
  • Odborná pomoc při řešení údržby a oprav manipulačních vozíků
  • Provádíme základní výcvik k získání oprávnění k řízení certifikovanými osobami včetně vydání platného průkazu (příloha)
  • Provádíme opakované školení obsluh-řidičů manipulačních vozíků

Vzor průkazu:

Download info: