bezpečnost práce - požární ochrana - motorové vozíky

Kontakt

E-mail: movoz@seznam.cz
Mobil: +420 602 131 588

Kontakt - kancelář

Tel.: +420 465 613 036

Nám. generála Knopa 837,
564 01 Žamberk, IČ: 15593461, DIČ: CZ5507127032,
registrován u MÚ v Žamberku – ID RZP: 245626

MOVOZ - Müller Ľudovít

Ekologie a ochrana životního prostředí

Ekologie
  • Odborné poradenství v oblasti odpadového hospodářství, ochrany vod, ochrany ovzduší a chemických látek a směsí v souladu s platnou legislativou
  • Školení zaměstnanců z oblasti životního prostředí dle požadavků zákazníka
  • ČSN EN ISO 14001 - Zajištění úvodního environmentálního přezkoumání pro účely zavedení systému environmentálního managementu
  • Provedení ekologického auditu a zavedení systémového řízení podnikové ekologie,
  • Ekologie
  • Zajištění vypracování příslušných vnitřních předpisů s aktuálním přenosem legislativních změn a provádění pravidelných kontrol nad dodržováním zavedeného systému řízení s navrhováním nápravných opatření
  • Zpracování příslušných identifikačních listů nebezpečných odpadů
  • Navrhování vhodných shromažďovacích míst a prostředků pro třídění odpadů, jejich správné identifikační označení a zatřídění dle platného katalogu odpadů
  • Zpracování systému pro vedení průběžné evidence odpadů a pro hlášení o roční produkci a nakládání s odpady
  • Nakládání s chemickými látkami a směsmi
Ekologie

Ke stažení

Ekologie Ekologie Ekologie Ekologie