bezpečnost práce - požární ochrana - motorové vozíky

Kontakt

E-mail: movoz@seznam.cz
Mobil: +420 602 131 588

Kontakt - kancelář

Tel.: +420 465 613 036

Nám. generála Knopa 837,
564 01 Žamberk, IČ: 15593461, DIČ: CZ5507127032,
registrován u MÚ v Žamberku – ID RZP: 245626

MOVOZ - Müller Ľudovít

Kontakt na nás

Ľudovít Müller

 • Odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany
 • Servisní technik hasících přístrojů a požárních vodovodů
 • Specialista bezpečnosti práce
 • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik dle zákona 309/2006 Sb.
 • Auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Certifikovaný zkušební komisař řidičů manipulačních vozíků
 • Pojišťovací agent

Certifikáty a osvědčení:

E-mail: movoz@seznam.cz
Tel.: +420 602 131 588

Vlastimil Knop

 • Auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Specialista bezpečnosti práce
 • Podnikový ekolog
 • Technik požární ochrany
 • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik dle zákona 309/2006 Sb.

Certifikáty a osvědčení:

Tel.: +420 777 042 361