bezpečnost práce - požární ochrana - motorové vozíky

Kontakt

E-mail: movoz@seznam.cz
Mobil: +420 602 131 588

Kontakt - kancelář

Tel.: +420 465 613 036

Nám. generála Knopa 837,
564 01 Žamberk, IČ: 15593461, DIČ: CZ5507127032,
registrován u MÚ v Žamberku – ID RZP: 245626

MOVOZ - Müller Ľudovít

HVP a.s. - druhy pojištění

Logo HVP a.s.

Pojištění domů a staveb

Pojistit lze na:

Základní riziko "flexa"

 • požár
 • výbuch
 • přímý úder blesku
 • náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu

Připojistit lze:

 • voda nebo topná média vytékající z poškozeného potrubí
 • tíha sněhu a námrazy
 • pád stromu nebo stožáru

Sdružené riziko

 • požár
 • výbuch
 • přímý úder blesku
 • náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu
 • vichřice
 • krupobití
 • sesuv lavin
 • zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • pád stromu nebo stožáru
 • náraz silničního dopravního prostředku
 • voda nebo topná média vytékající z poškozeného potrubí
 • povodeň nebo záplava (omezený limit plnění)
 • jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí

K oběma typům lze připojistit:

 • povodeň nebo záplava (nad omezený limit plnění)
 • zemětřesení
 • odcizení

Pojištění trvale obydlených domácností

Pojištění se sjednává na sdružené riziko, tj.:

 • požár
 • výbuch
 • přímý úder blesku
 • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části či nákladu
 • vichřice
 • krupobití
 • sesuv lavin
 • zemětřesení
 • zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti
 • voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí
 • pád stromu nebo stožáru
 • povodeň nebo záplava
 • odcizení, jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí

Pojištění majetku užívaného k rekreačním účelům

Pojistit lze na:

 • požár
 • výbuch
 • přímý úder blesku
 • náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu
 • vichřice
 • krupobití
 • sesuv lavin
 • zemětřesení
 • zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti
 • voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí

Připojistit lze na:

 • poškození nebo zničení povodní nebo záplavou
 • odcizení, včetně jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí
 • pojištění nebo zničení pojištěných věcí pádem stromu nebo stožáru

Havarijní pojištění

Základní pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení vozidla havárií, živelní událostí a jednáním pachatele za účelem odcizení předmětu pojištění.

K základnímu pojištění lze doplňkově sjednat pojištění motorového vozidla pro případ:

 • odcizení vozidla
 • pojištění věcí mimořádné výbavy
 • pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
 • pojištění pro případ úrazu dopravovaných osob, a to proti riziku smrti úrazem, trvalých následků a pro dobu nezbytného léčení.

Územní platnost

Máte možnost volit mezi pojištěním vztahujícím se na pojistné události vzniklé pouze na území ČR a pojištěním platným pro celou Evropu.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody fyzické osoby jako vlastníka nebo opatrovatele psa. Vztahuje se na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou psem třetí osobě, za kterou odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel. Pojištění lze sjednat rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou loveckým psem při výkonu práva myslivosti.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Vztahuje se na odpovědnost pojištěného (zaměstnance) za škodu způsobenou zaměstnavateli, kterou zaviní porušením povinností při plnění pracovních úkolů, v pracovně právním nebo služebním vztahu.