bezpečnost práce - požární ochrana - motorové vozíky

Kontakt

E-mail: movoz@seznam.cz
Mobil: +420 602 131 588

Kontakt - kancelář

Tel.: +420 465 613 036

Nám. generála Knopa 837,
564 01 Žamberk, IČ: 15593461, DIČ: CZ5507127032,
registrován u MÚ v Žamberku – ID RZP: 245626

MOVOZ - Müller Ľudovít

HVP a. s. - Povinné ručení

Povinné ručení

Úplné a výhodné pojištění vozidel

Povinné ručení je zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Tato povinnost je dána zákonem č. 168/1999 Sb., vztahuje se na všechna vozidla pohybující se po veřejných komunikacích a kryje škody způsobené třetí osobě provozem vozidla.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vodidla uzavřené v ČR je platné také v zahraničí.

Pojištění se vztahuje na:

  • Škody na zdraví nebo usmrcením
  • Škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci
  • Škody, které mají povahu ušlého zisku
  • Účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením pojištěného
Logo HVP a.s.

Připojištění:

  • Pojištění čelního skla (osobní automobily)
  • Dodatkové asistenční služby

SLEVY:

  • sleva pro držitele průkazu ZTP
  • sleva pro dobrovolné hasiče
  • sleva pro vozidla SH ČMS
  • sleva za roční platbu