bezpečnost práce - požární ochrana - motorové vozíky

Kontakt

E-mail: movoz@seznam.cz
Mobil: +420 602 131 588

Kontakt - kancelář

Tel.: +420 465 613 036

Nám. generála Knopa 837,
564 01 Žamberk, IČ: 15593461, DIČ: CZ5507127032,
registrován u MÚ v Žamberku – ID RZP: 245626

MOVOZ - Müller Ľudovít

Požární ochrana - dokumentace

Organizace provozující činnosti se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany.

Provádíme:

 • Posouzení požárního nebezpečí a analýzu požárních rizik
 • Plnění úkolů osoby odborně způsobilé
 • Zpracování organizační směrnice pro řízení PO
 • Vypracování požárních řádů pracovišť
 • Vypracování poplachových směrnic
 • Vypracování dokumentace zdolávání požáru
 • Zpracování požárního evakuačního plánu
 • Vedení požární knihy
 • Vypracování místního řádu ohlašovny požárů
 • Vypracování dokumentace k činnosti jednotky požární ochrany podniku
 • Vypracování tématických a časových rozvrhů o školení zaměstnanců o požární ochraně
 • Vypracování dokumentace odborné přípravy požárních preventivních hlídek
 • Vypracování přehledu o věcných prostředcích požární ochrany
 • Vypracování směrnice pro činnost požárních hlídek
 • Vypracování přehledu pracovišť s místy, kde se provozují činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru
 • Zpracování přehledu o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek